Превоз

Можете да ја користите нашата услуга – превоз од било каде во светот. Можеме да обезбедиме повеќе видови на превоз, за индивидуи или групи.

Само пополнете го формуларот и ќе Ви пратиме порака на  Вашата електронска пошта со потребните информации и резервации.

Место на поаѓање/патување
Место на пристигнување
Внесете ги податоците на местото на пристигнување доколку се разликува од местото на поаѓање