Туризам

  • Туризам во Македонија – понуда на патувања/аранжмани во Македонија
  • Понуда на индивидуални аранжмани за сите светски дестинации
  • Хотелски резервации за сите светски дестинации
  • Организација на чартер летови
  • Организација на семинари, конгреси, саеми
  • Организација на превоз во и надвор од Македонија
  • Подготовка на документи за индивидуални визи
  • Патничко осигурување